Podzimní listí lze na zahradě využít jako mulč nebo pro obohacení kompostu

Podzimní plískanice zamezují dokončení zazimování zahrady, přesto je nutné využít teplejších dnů k úklidu zahrady a hrabání listí. Tyto činnosti patří mezi základní povinnosti před zimním odpočinkem, mnozí je ale podceňují. Hrabání listí je přitom podstatnou součástí péče o zahradu, shrabané listí lze navíc efektivně využít. Proč je nutné zahradu a trávník listí zbavit a proč není odstranění v některých případech nezbytné?

Hrabat, nebo nehrabat?

Mnozí pěstitelé se uchylují k extrémnímu řešení a spadané listí nechávají ležet na trávníku i kolem stromů, aby se tímto způsobem doplnily potřebné živiny přímo k rostlinám. Tento způsob doporučují též biologové. Podle zkušených pěstitelů není tento způsob hnojení příliš vhodný ve všech případech, protože mokré listí poskytuje živnou půdu pro škůdce, bakterie a mikroorganismy. Rostliny jsou pak více vystavené plísním a různým infekcím, nadto listy je možné využít do kompostu nebo namísto mulče.

Doporučený článek:  V zimě můžeme zahradu před škůdci bránit zábranami a pravidelnou kontrolou
Zdroj obrázku: Freepik

Zúrodňování půdy pomocí listí

Spadané listí může působit jako přírodní izolant a hnojivo, ale nehodí se například na travní povrchy. Přikrytím travních rostlin se totiž zamezuje proudění vzduchu a přijímání vody, což vede k chřadnutí trávníku, navíc hrozí rozšíření plísně sněžné a jiných houbových chorob. Naopak listí se může ponechat na loukách nebo v lesních porostech, kde funguje jako přírodní hnojivo, které současně napomáhá udržovat vlhkost v půdě a funguje jako tepelný izolant proti mrazu. Neméně podstatné pro přírodu je, že tato místa jsou domovem bezobratlých živočichů včetně žížal a slouží jako úkryt pro ježky i hmyz.

Doporučený článek:  Přizvěte k boji proti mšicím ty nejlepší spojence. Dravý hmyz se s nimi vypořádá

Do kompostu i jako materiál pro mulčování

Jak použít shrabané listí? V sadech nebo na zahradě, kde se pěstují ovocné stromy, lze shrnout suché listí do kup přímo ke kmenům, aby se tímto způsobem ochránily před mrazem. Suché listy se mohou použít též jako mulč na záhonech k cibulovinám nebo ke keříkům růží. Rozmělněné listy je možné použít pro zahnojení zrytých záhonů, protože se do jara rozloží. Mokrý bioodpad se může uložit do kompostu, případně v pytlích odvézt do obecních kompostáren nebo vysypat do popelnic na bioodpad.

Zdroj: https://www.gardeners.com/how-to/put-fall-leaves-to-work/5402.html

Podobné články: